Het probleem van de dubbele waarheid

0
270

Dat homeopathie kan werken past niet binnen het denkkader van de meeste fysici. In de wetenschap erkent men vrijwel alleen het materiële als de werkelijkheid. De oude griek Plato veronderstelde naast de aristotelische materiële werkelijkheid een onzichtbare werkelijkheid, het wezen van iets, het idee. De fysieke erfelijkheid is een afspiegeling daarvan. De filosoof Jeroen Buve pleit er voor om onder ogen te zien dat beide werkelijkheden er zijn. Werkelijkheden die elkaar uitsluiten. Of niet?

This content is for members only.
Log In Register