Waarom gebruikt men homeopathie. Een verkennend onderzoek naar beweegredenen om al dan niet homeopathie te gebruiken.

Om een mogelijke verklaring
te vinden voor het afnemend bezoek aan de homeopaat is het belangrijk eerst inzicht te hebben in wat beweegredenen
zijn om al dan niet gebruik te maken van CAM (Complementary and Alternative
Medicine) voor de Nederlandse zorgconsument, wat met dit onderzoek
gedaan is. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Wat zijn de beweegredenen
van Nederlandse gezondheidszorggebruikers om wel of niet gebruik
te maken van CAM in het algemeen en homeopathie in het bijzonder?
Deze vraag wordt door middel van kwalitatief onderzoek beantwoord.
Er is gebruik gemaakt van documentanalyse, diepte-interviews met sleutelinformanten
en er is gesproken met zorgconsumenten in focusgroepssessies. Scriptie School voor Homeopathie Amersfoort Alieke van Zandwijk en Monique Vorstermans 2015

This content is for members only.
Log In Register
DELEN
Vorig artikelCyclamen en de berg
Volgend artikelKies het Rijk
Vanuit de neerlandistiek kwam ik in de journalistiek. Werkte het meest voor non profit organisaties op het gebied van wonen, milieu en gezondheid. Op mijn dertigste ging het roer om. Ik ging natuurgeneeskunde en homeopathie studeren. In 1990 starte ik mijn praktijk. In 1995 startte ik met het blad Dynamis. Kopij boven tafel brengen en organiseren dat er kwaliteitsinformatie bij de lezer komt, kortgezegd een blad maken, dat is mijn passie. Vanaf 2017 mag ik als uitgever Dynamis online brengen. Een prachtige uitdagende klus, alleen mogelijk met de inzet van veel vrijwilligers, auteurs en lezers.