Comparatieve Materia Medica: De actieve mens: Bezige bijen

0
323

In onze 24-uurs economie wemelt het van activiteit. René Dockx differentieert tussen een viertal nosoden. Carcinosinum werkt hard vanuit plichtsbesef, terwijl Psorinum dit doet om armoede te voorkomen. Het actief zijn kan echter ook in vlagen optreden: uit voor¬zorg dat de verveling toeslaat. Medorrhinum vindt iedere pauze een dood moment en Tuberculinum zou kunnen zeggen: ‘Het leven is kort, ik moet er het maximum uithalen.’

This content is for members only.
Log In Register