Nosodes bij mens en dier

0
267

Tijdens de homeopathische behandeling kan de familiaire ziektetendens het genezingsproces blokkeren. Bij zowel mens als dier zal een nosodevoorschrift in de regel deze blokkade opheffen. Hildegard Dijkgraaf gaat in een serie artikelen in op het gebruik van nosodes bij hond, paard en kat, waarbij problemen met de huid, het bewegingsapparaat, de luchtwegen en het gedrag de uitgangspunten vormen. In dit artikel speciale aandacht voor het onderwerpinggedrag van de hond, waaraan een carcinogene tendens te koppelen is.

This content is for members only.
Log In Register