Themadag Ina van de Graaf en KaraLeela Oderkerk: Stervensbegeleiding: LEVEN in het besef dat het einde nabij is …

0
217

De indrukwekkende themadag ‘Stervensbegeleiding’ zal nog lang naresoneren volgens nieuw redactielid Trudy Leenders. Ina van de Graaf (klassiek homeopaat) en KaraLeela Oderkerk (gezondheidszorgpsycholoog) helpen patiënten in hun laatste levensfase een zachte dood te sterven. Als therapeut moet je een persoonlijke reis maken om te beseffen door welk proces je patiënt heen moet. Ieder mens sterft zoals hij/zij geleefd heeft!

This content is for members only.
Log In Register