AAN DE ANDERE KANT VAN DE SPIEGEL. ZOEKTOCHT NAAR EEN MODEL VAN DE WERKELIJKHEID GEÏNSPIREERD DOOR KWANTUMMECHANICA EN DE SPIRITUELE TRADITIES Luc Van den Broeck

0
326

We zijn woordwezens. We communiceren met elkaar door middel van woorden. We
communiceren zelfs met onszelf via woorden.
Wanneer we ons gaan bezighouden met de aard van de werkelijkheid, en we willen dat
delen met anderen, dan gaan we dat opnieuw met woorden (proberen te) doen. De
woorden waarmee we dat doen komen uit een bepaalde kontekst. De kontekst van de
cultuur, het tijdperk, de plek op aarde waar we ons bevinden, onze persoonlijke
achtergrond…Er is wetenschappelijke taal, dichterlijke taal, filosofische taal, spirituele
taal. Elk van die talen heeft op haar beurt vele sub-talen of dialecten.
De auteur Luc Broeck , indertijd student aan het CHK in Belgie, wil me met de aard van de werkelijkheid bezighouden en heb gekozen om dat met
woorden te doen.
Als een dichter, de boeddha of een kwantumfysicus met zijn woorden wijst, komt het er
op aan te kijken naar wat er gewezen wordt.
In dit werk heeft Luc Broeck gekozen om de kwantumfysicataal en de spirituele taal te gebruiken
om te wijzen. De hedendaagse opvatting van homeopathie is die van een informatiegeneeskunde.
Deze visie sluit goed aan bij het model dat we hiervoor geschetst hebben. Meer hierover op p 41

This content is for members only.
Log In Register
DELEN
Vorig artikelDe Dynamus, de levenskracht. Scriptie van Ben Bongers
Volgend artikelZeedieren in de homeopathie. Materia medica
Vanuit de neerlandistiek kwam ik in de journalistiek. Werkte het meest voor non profit organisaties op het gebied van wonen, milieu en gezondheid. Op mijn dertigste ging het roer om. Ik ging natuurgeneeskunde en homeopathie studeren. In 1990 starte ik mijn praktijk. In 1995 startte ik met het blad Dynamis. Kopij boven tafel brengen en organiseren dat er kwaliteitsinformatie bij de lezer komt, kortgezegd een blad maken, dat is mijn passie. Vanaf 2017 mag ik als uitgever Dynamis online brengen. Een prachtige uitdagende klus, alleen mogelijk met de inzet van veel vrijwilligers, auteurs en lezers.