De toediening van homeopatische middelen. Potentiekeuze. Eindscriptie door Marjon van der Leer

0
319

Dit is een kwalitatief inventariserend en beschrijvend onderzoek met de volgende
probleemstelling:
Welke potentie, vorm, dosis en frequentie van het homeopathisch middel schrijft de klassiek
werkende homeopaat (lid van de NVKH of NOKH) voor bij het eerste consult van een patiënt
en hoe onderbouwt de homeopaat deze wijze van toediening?

Voor het literatuur onderzoek is de meest relevante literatuur over de
wijze van toediening bestudeerd. Voor het praktijkonderzoek zijn interviews gedaan met
twaalf klassiek homeopaten.
De conclusies die op basis van het onderzoek getrokken kunnen worden zijn grotendeels
conform de verwachting, daarbij zijn de gevonden verschillen in toedieningswijzen zelfs nog
groter dan bij aanvang verwacht werd. Zowel in de literatuur als in de praktijk. Marjon van der Leer
13 oktober 2012
Saxion Next, CAM therapie
Afstudeerscriptie Klassieke
Homeopathie

This content is for members only.
Log In Register